JAK DOKONAĆ REKLAMACJI?

Jeżeli jakość zakupionego produktu okazała się niesatysfakcjonująca, przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Zapewniamy, że w przypadku wystąpienia wad rzeczy sprzedanej, dołożymy wszelkich starań, aby sprostać pokładanemu w nas zaufaniu.
Podstawa i zakres odpowiedzialności za wady towaru zawarte są w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego ? w przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 25. grudnia 2014 r.
Podstawa i zakres odpowiedzialności wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ? w przypadku umów sprzedaży zawartych przed dniem 25. grudnia 2014 r.
Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz znajdujący się obok.
Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Oryginał formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu Reklamacyjnym z kopią do Azure.sklep.pl
Wydrukuj ten mail i dołącz do reklamowanego produktu. Jeżeli nie możesz wydrukować tego maila, dołącz do reklamowanego produktu kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.
Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
  • kontaktowy numer telefonu,
  • datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie,

Przygotowanie produktu do wysyłki
Reklamowany produkt powinien być czysty i suchy, odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada wysyłający reklamację.
Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:
„Azure” – INDIGO group, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz
Telefon: 609 801 612

Rozpatrywanie reklamacji
Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Dane reklamującego (wszystkie pola wymagane)

Imię i nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Telefon kontaktowy

Adres email


Dane produktu (wszystkie pola wymagane)

Rodzaj reklamowanego produktu

Kod reklamowanego produktu (nazwa)

Kolor

Rozmiar reklamowanego produktu

Ilość

Wartość reklamowanego produktu

Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)

Numer paragonu lub zamówienia

Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)
- naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

Opis wady, okoliczności powstania

Musisz wyrazić zgodę aby wysłać formularz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności