Brakujące produkty w magazynie
Azure

Rezerwacja

REZERWACJA TOWARU

1.       Dokonanie rezerwacji towaru przez Klienta nie oznacza obowiązku zakupu przez Klienta towaru będącego przedmiotem rezerwacją. Klient może w każdym czasie zrezygnować z rezerwacji.

3.       Rezerwacje mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl.

4.       Niezbędnym elementem dokonania rezerwacji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu Sklepu internetowego, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją rezerwacji. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury rezerwacji uniemożliwia dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.       Elementem procedury dokonywania rezerwacji jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu rezerwacji oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją rezerwacji, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas dokonywania rezerwacji w celu realizacji i obsługi rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rezerwacji. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do dokonania rezerwacji.

6.      W celu rezerwacji towaru należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.azure.sklep.pl  skompletować towar, wypełnić arkusz „Rezerwacji”, a następnie użyć przycisku „Wyślij wiadomość’. Tak wypełniony arkusz rezerwacji tafia do Biura Obsługi Klienta, które potwierdza fakt wpłynięcia rezerwacji na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie to wymaga akceptacji przez Klienta

7.       W formularzu rezerwacji należy wskazać:

1) imię i nazwisko Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty e-mail

3) sposób odbioru towaru: (Wysyłka, Salon, Punkt Odbioru Towaru)

4) kod produktu, rozmiar

5) ewentualne uwagi do rezerwacji

8.       Informacja o całkowitej wartości rezerwacji, która obejmuje cenę zarezerwowanego towaru, podawana jest w informacji potwierdzającej wpłynięcie rezerwacji wysłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu rezerwacji. Klient nie ponosi żadnych kosztów dostarczenia zarezerwowanego towaru do wybranego sklepu firmowego.

9.       Rezerwacja powinna zostać akceptowana przez Klienta w ciągu 2 godzin od otrzymania od Sklepu internetowego wiadomości zawierającej potwierdzenie wpłynięcia rezerwacji. W przypadku, gdy Klient nie potwierdzi rezerwacji w ciągu 2 godzin od otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 1 powyżej, rezerwacja zostanie anulowana. O anulowaniu rezerwacji Klient zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu rezerwacji.

10.     Dokonanie rezerwacji towaru nie oznacza obowiązku zakupu przez Klienta towaru objętego rezerwacją. Klient może w każdym czasie zrezygnować z rezerwacji.

11.     Jeśli, po dokonaniu przez Klienta rezerwacji obejmującej kilka towarów, okaże się, że realizacja części rezerwacji nie będzie możliwa, Sklep internetowy niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu rezerwacji. W takim przypadku Klient może anulować rezerwację w części, w której realizacja nie jest możliwa lub anulować rezerwację w całości informując o tym INDIGOgroup za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@azure.sklep.pl lub biuro@indigogroup.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INDIGOgroup wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu sklepu.

12.      O dostępności towaru objętego rezerwacją w sklepie firmowym, wybranym podczas procedury rezerwacji, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sklep internetowy na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu. Zamówiony towar zostanie dostarczony przez INDIGOgroup do wybranego przez Klienta sklepu firmowego w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia rezerwacji przez Klienta

13.      Jeśli Klient zdecyduje się zakupić towar będący przedmiotem rezerwacji, w takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży towaru objętego rezerwacją, zapłata ceny za towar oraz jego wydanie Klientowi nastąpi w wybranym sklepie firmowym lub internetowym, wskazanym przez Klienta podczas procedury dokonywania rezerwacji. Zapłata ceny możliwa będzie za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez INDIGOgroup w sklepie firmowym, w szczególności gotówką lub kartą płatniczą. Wydanie towaru nastąpi natychmiast po zawarciu umowy.

14.      W przypadku skutecznego dokonania rezerwacji, umowa sprzedaży w sklepie firmowym może zostać zawarta nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej o dostępności towaru objętego rezerwacją w sklepie firmowym, wybranym podczas procedury rezerwacji. O upływie wskazanego powyżej terminu Klient zostanie powiadomiony przez Sklep internetowy na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Klienta w formularzu rezerwacji.

15.      Świadczenie przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom dokonywania rezerwacji towarów oferowanych przez INDIGOgroup jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu rezerwacji przez INDIGOgroup

REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ